MATTA 22:4
“Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki, ‘Davetlilere şunu söyleyin: Bakın, ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır, buyrun şölene!’

--------------------

 

MATTA 22:4
“Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki, ‘Davetlilere şunu söyleyin: Bakın, ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır, buyrun şölene!’

--------------------


MATTA 22:3
Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi, ama davetliler gelmek istemedi.

LUKA 14:16
İsa ona şöyle dedi: “Adamın biri büyük bir şölen hazırlayıp birçok konuk çağırdı.

LUKA 14:17
Şölen saati gelince davetlilere, ‘Buyurun, her şey hazır’ diye haber vermek üzere kölesini gönderdi.

YARATILIŞ 29:22
Lavan bütün yöre halkını toplayıp bir şölen verdi.

VAHİY 19:9
Sonra melek bana, “Yaz!” dedi. “Ne mutlu Kuzu'nun düğün şölenine çağrılmış olanlara!” Ardından ekledi: “Bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı'nın sözleridir.”

-----

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 9:1
Bilgelik kendi evini yaptı, Yedi direğini yonttu.

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 9:2
Hayvanlarını kesti, Şarabını hazırlayıp sofrasını kurdu.

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 9:3
Kentin en yüksek noktalarına gönderdiği Hizmetçileri aracılığıyla herkesi çağırıyor:

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 9:4
“Kim safsa buraya gelsin” diyor. Sağduyudan yoksun olanlara da, “Gelin, yiyeceklerimi yiyin, Hazırladığım şaraptan için” diyor.

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 9:6
“Saflığı bırakın da yaşayın, Aklın yolunu izleyin.

YEŞAYA 25:6
Her Şeye Egemen RAB bu dağda Bütün uluslara yağlı yemeklerin Ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu Zengin bir şölen verecek.


Kamu malı