YEŞAYA 62:3
RAB'bin elinde güzellik tacı, Tanrın'ın elinde krallık sarığı olacaksın.

--------------------

 

YEŞAYA 62:3
RAB'bin elinde güzellik tacı, Tanrın'ın elinde krallık sarığı olacaksın.

--------------------


YEŞAYA 62:2
Uluslar senin zaferini, Bütün krallar görkemini görecek. RAB'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.

YARATILIŞ 17:5
Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım.

YEREMYA 33:9
Dünyadaki bütün ulusların önünde bu kent benim için sevinç, övgü ve onur kaynağı olacak. Bu uluslar Yeruşalim halkına yaptığım iyilikleri, sağladığım gönenci duyunca, korkuya kapılıp titreyecekler.’

SEFANYA 3:17
Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle. Alabildiğine sevinecek senin için, Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.”

-----

YEŞAYA 28:5
O gün Her Şeye Egemen RAB, halkından sağ kalanlar için yücelik tacı, güzellik çelengi olacak.

1.SELANİKLİLER 2:19
Umudumuz, sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiğinde O'nun önünde övüneceğimiz zafer tacı nedir? Siz değil misiniz?

1.PETRUS 5:4
Baş Çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız.

-----

ZEKERİYA 9:16
O gün Tanrıları RAB Sürüsü olan halkını kurtaracak. O'nun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar.

MALAKİ 3:17
Her Şeye Egemen RAB, “Öz halkımı ortaya çıkardığım gün, benim olacaklar” diyor, “Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim.

YEŞAYA 60:19
“Gündüz ışığın güneş olmayacak artık, Ay da aydınlatmayacak seni; Çünkü RAB sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak.

1.PETRUS 2:9
Ama siz seçilmiş soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.

-----

EYÜP 29:14
Doğruluğu giysi gibi giyindim, Adalet kaftanım ve sarığımdı sanki.

ZEKERİYA 3:5
Ben de Yeşu'nun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. RAB'bin meleği de onun yanında duruyordu.

YEŞAYA 61:10
RAB'de büyük sevinç bulacağım, Tanrım'la yüreğim coşacak. Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, Takılarını kuşanmış gelin gibi, Bana kurtuluş giysisini giydirdi, Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

-----

EZGİLER EZGİSİ 3:11
Dışarı çıkın, ey Siyon kızları! Düğününde, mutlu gününde Annesinin verdiği tacı giymiş Kral Süleyman'ı görün.

VAHİY 19:12
Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç var. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılıdır.

-----

2.KORİNTLİLER 8:23
Titus'a gelince, o benim paydaşım ve aranızdaki emektaşımdır. Öbür kardeşlerimizse kiliselerin elçileri, Mesih'in kıvancıdırlar.


Kamu malı