YARATILIŞ 17:5
Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım.

--------------------

 

YARATILIŞ 17:5
Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım.

--------------------


YARATILIŞ 17:6
Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak.

YARATILIŞ 12:2
“Seni büyük bir ulus yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, Bereket kaynağı olacaksın.

YARATILIŞ 15:5
Sonra Avram'ı dışarı çıkararak, “Göklere bak” dedi, “Yıldızları sayabilir misin? İşte, soyun o kadar çok olacak.”

YARATILIŞ 22:17
seni fazlasıyla kutsayacağım; soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek.

YARATILIŞ 22:18
Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.”

YARATILIŞ 13:16
Soyunu toprağın tozu kadar çoğaltacağım. Öyle ki, biri çıkıp da toprağın tozunu sayabilirse, senin soyunu da sayabilecek.

-----

-----

YARATILIŞ 32:28
Adam, “Artık sana Yakup değil, İsrail denecek” dedi, “Çünkü Tanrı'yla, insanlarla güreşip yendin.”

-----

NEHEMYA 9:7
“Ya RAB, Avram'ı seçen, onu Kildaniler'in* Ur Kenti'nden çıkaran, ona İbrahim adını veren Tanrı sensin.

-----

YEŞAYA 62:2
Uluslar senin zaferini, Bütün krallar görkemini görecek. RAB'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.

-----

ROMALILAR 4:13
Çünkü İbrahim'e ve soyuna dünyanın mirasçısı olma vaadi Kutsal Yasa yoluyla değil, imandan gelen aklanma yoluyla verildi.


Kamu malı