EZGİLER EZGİSİ 8:5
Kim bu, Sevgilisine yaslanarak çölden çıkan?

--------------------

 

EZGİLER EZGİSİ 8:5
Kim bu, Sevgilisine yaslanarak çölden çıkan?

--------------------


EZGİLER EZGİSİ 3:6
Kimdir bu kırdan çıkan, Bir duman sütunu gibi, Tüccarın türlü türlü baharatıyla, Mür ve günnükle tütsülenmiş?

EZGİLER EZGİSİ 6:10
Kimdir bu kadın? Şafak gibi beliren, Ay kadar güzel, Güneş kadar parlak, Sancak açmış bir ordu kadar görkemli.

YEŞAYA 63:1
Edom'dan, Bosra'dan Al giysiler içinde bu gelen kim? Göz kamaştırıcı giysiler içinde, Büyük güçle yürüyen kim? “O benim! Adaleti duyuran, Kurtarmaya gücü olan.”

EZGİLER EZGİSİ 3:11
Dışarı çıkın, ey Siyon kızları! Düğününde, mutlu gününde Annesinin verdiği tacı giymiş Kral Süleyman'ı görün.

EZGİLER EZGİSİ 4:1
Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel! Peçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi. Siyah saçların Gilat Dağı'nın yamaçlarından inen Keçi sürüsü sanki.

EZGİLER EZGİSİ 4:8
Benimle gel Lübnan'dan, yavuklum, Benimle gel Lübnan'dan! Amana doruğundan, Senir ve Hermon doruklarından, Aslanların inlerinden, Parsların dağlarından geç.

-----

EZGİLER EZGİSİ 2:3
Orman ağaçları arasında bir elma ağacına benzer Delikanlıların arasında sevgilim. Onun gölgesinde oturmaktan zevk alırım, Tadı damağımda kalır meyvesinin.

EZGİLER EZGİSİ 2:5
Güçlendirin beni üzüm pestiliyle, Canlandırın elmayla, Çünkü aşk hastasıyım ben.

EZGİLER EZGİSİ 2:7
Dişi ceylanlar, Yabanıl dişi geyikler üstüne Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları! Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye, Gönlü hoş olana dek.

YUHANNA 15:4
Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz.

YUHANNA 15:5
Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

-----

YEREMYA 2:2
“Git, şunları Yeruşalim halkına duyur. RAB diyor ki, “ ‘Gençliğindeki bağlılığını, Gelinliğindeki sevgini, Çölde, ekilmemiş toprakta Beni nasıl izlediğini anımsıyorum.

YASA'NIN TEKRARI 32:10
“Onu kurak bir ülkede, Issız, uluyan bir çölde buldu, Onu kuşattı, kayırdı, Gözbebeği gibi korudu.

YEREMYA 2:6
‘Mısır'dan bizi çıkaran, Çölde, çukurlarla dolu çorak toprakta, Koyu karanlıkta kalan kurak toprakta, Kimsenin geçmediği, Kimsenin yaşamadığı toprakta Bize yol gösteren RAB nerede?’ diye sormadılar.

VAHİY 12:6
Kadınsa çöle kaçtı. Orada bin iki yüz altmış gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı.

YASA'NIN TEKRARI 8:15
RAB o büyük ve korkunç çölde, zehirli yılanlarla, akreplerle dolu o kurak, susuz toprakta sizi yürüttü. Size sert kayadan su çıkardı.

MEZMURLAR 107:4
Issız çöllerde dolaştılar, Yerleşecekleri kente giden bir yol bulamadılar.

MEZMURLAR 107:5
Aç, susuz, Sefil oldular.

MEZMURLAR 107:7
Yerleşecekleri bir kente varıncaya dek, Onlara doğru yolda öncülük etti.

YEŞAYA 43:19
Bakın, yeni bir şey yapıyorum! Olmaya başladı bile, farketmiyor musunuz? Çölde yol, kurak topraklarda ırmaklar yapacağım.

HOŞEA 13:5
Ben sana çölde, Kurak topraklarda göz kulak oldum.

VAHİY 12:14
Yılanın önünden çöle, üç buçuk yıl besleneceği yere uçup kaçabilmesi için kadına büyük kartal kanatları verildi.

-----

MEZMURLAR 71:7
Birçokları için iyi bir örnek oldum, Çünkü sen güçlü sığınağımsın.

-----

MEZMURLAR 84:7
Gittikçe güçlenir, Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.

-----

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 10:12
Nefret çekişmeyi azdırır, Sevgi her suçu bağışlar.

ZEKERİYA 9:13
Yahuda'yı yayımı gerer gibi gereceğim Ve Efrayim'i ok gibi ona dolduracağım. Oğullarını Grekler'e karşı uyandıracağım, ey Siyon Ve seni bir savaşçının kılıcı gibi yapacağım.

-----

YEŞAYA 41:13
Çünkü sağ elinden tutan, ‘Korkma, sana yardım edeceğim’ diyen Tanrın RAB benim.

MARKOS 8:23
İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve, “Bir şey görüyor musun?” diye sordu.

-----

MİKA 3:11
Önderleri rüşvetle yönetir, Kâhinleri ücretle öğretir, Peygamberleri para için falcılık eder. Sonra da, “RAB bizimle birlikte değil mi? Başımıza bir şey gelmez” diyerek RAB'be dayanmaya kalkışırlar.

YUHANNA 13:23
Öğrencilerinden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi.

-----

İBRANİLER 11:13
Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bunları uzaktan görüp selamladılar, yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını açıkça kabul ettiler.


Kamu malı