EZGİLER EZGİSİ 5:5
Kalktım, sevgilime kapıyı açayım diye, Mür elimden damladı, Parmaklarımdan aktı Sürgü tokmakları üzerine.

--------------------

 

EZGİLER EZGİSİ 5:5
Kalktım, sevgilime kapıyı açayım diye, Mür elimden damladı, Parmaklarımdan aktı Sürgü tokmakları üzerine.

--------------------


EZGİLER EZGİSİ 5:4
Kapı deliğinden uzattı elini sevgilim, Aşk duygularım kabardı onun için.

VAHİY 3:20
İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek yiyeceğiz.

-----

EZGİLER EZGİSİ 4:13
Fidanların nar bahçesidir; Seçme meyvelerle, Kına ve hintsümbülüyle,

EZGİLER EZGİSİ 4:14
Hintsümbülü ve safranla, Güzel kokulu kamış ve tarçınla, her türlü günnük ağacıyla, Mür ve ödle, her türlü seçme baharatla.

MEZMURLAR 45:8
Giysilerinin tümü mür, öd, tarçın kokuyor; Fildişi saraylardan gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor!

EZGİLER EZGİSİ 3:6
Kimdir bu kırdan çıkan, Bir duman sütunu gibi, Tüccarın türlü türlü baharatıyla, Mür ve günnükle tütsülenmiş?

EZGİLER EZGİSİ 1:3
Ne güzel kokuyor sürdüğün esans, Dökülmüş esans sanki adın, Kızlar bu yüzden seviyor seni.

SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 7:17
Yatağıma mür, öd Ve tarçın serptim.

EZGİLER EZGİSİ 1:13
Memelerim arasında yatan Mür dolu bir kesedir benim için sevgilim;

ESTER 2:12
Her genç kız sırası geldiğinde Kral Ahaşveroş'un huzuruna çıkacaktı. Ama kızlarla ilgili kurallar uyarınca, önce on iki ay süren güzellik bakımını tamamlaması gerekiyordu. Altı ay süreyle her kıza mür yağı sürülüyor, altı ay da kremler, losyonlar uygulanıyordu.

-----

EZGİLER EZGİSİ 3:1
“Kalkıp kenti dolaşayım, Sokaklarda, meydanlarda sevgilimi arayayım” dedim, Aradım, ama bulamadım.

-----

-----

2.KORİNTLİLER 1:21
Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve meshetmiş olan Tanrı'dır.

-----

2.KORİNTLİLER 1:22
O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh'u yerleştirdi.

-----

2.KORİNTLİLER 2:14
Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, O'nu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun!

2.KORİNTLİLER 2:15
Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz.

2.KORİNTLİLER 2:16
Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böylesi bir işe kim yeterlidir?

FİLİPİLİLER 4:18
Benim her şeyim var, bolluk içindeyim. Epafroditus'un eliyle gönderdiğiniz armağanları alınca bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı'nın beğenisini kazanan, O'nu hoşnut eden kurbanlardır.


Kamu malı