MEZMURLAR 45:8
Giysilerinin tümü mür, öd, tarçın kokuyor; Fildişi saraylardan gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor!

--------------------

 

MEZMURLAR 45:8
Giysilerinin tümü mür, öd, tarçın kokuyor; Fildişi saraylardan gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor!

--------------------


SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 7:17
Yatağıma mür, öd Ve tarçın serptim.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 30:23
“Şu nadide baharatı al: 500 şekel sıvı mür, yarısı kadar, yani 250'şer şekel güzel kokulu tarçın ve kamış,

MISIR'DAN ÇIKIŞ 30:24
500 kutsal yerin şekeli hıyarşembe, bir hin de zeytinyağı.

YUHANNA 19:39
Daha önce geceleyin İsa'nın yanına gelen Nikodim de otuz litre kadar karışık mür ve sarısabır özü alarak geldi.

EZGİLER EZGİSİ 1:13
Memelerim arasında yatan Mür dolu bir kesedir benim için sevgilim;

EZGİLER EZGİSİ 3:6
Kimdir bu kırdan çıkan, Bir duman sütunu gibi, Tüccarın türlü türlü baharatıyla, Mür ve günnükle tütsülenmiş?

EZGİLER EZGİSİ 4:14
Hintsümbülü ve safranla, Güzel kokulu kamış ve tarçınla, her türlü günnük ağacıyla, Mür ve ödle, her türlü seçme baharatla.

MATTA 2:11
Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular.

-----

AMOS 3:15
Hem kışlık hem yazlık evi vuracağım, Yok olacak fildişi evler, Sonu gelecek büyük evlerin.” RAB böyle diyor.

1.KRALLAR 22:39
Ahav'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları, yaptırdığı fildişi süslemeli saray ve bütün kentler İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.

1.KRALLAR 10:18
Kral fildişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kaplattı.


Kamu malı