MEZMURLAR 111:3
O'nun yaptıkları yüce ve görkemlidir, Doğruluğu sonsuza dek sürer.

--------------------

 

MEZMURLAR 111:3
O'nun yaptıkları yüce ve görkemlidir, Doğruluğu sonsuza dek sürer.

--------------------


MEZMURLAR 111:2
RAB'bin işleri büyüktür, Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür.

MEZMURLAR 92:4
Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya RAB, Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum.

MEZMURLAR 92:5
Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB, Düşüncelerin ne derin!

MEZMURLAR 92:6
Aptal insan bilemez, Budala akıl erdiremez:

MISIR'DAN ÇIKIŞ 15:11
“Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer, Harikalar yaratan var mı?

-----

MEZMURLAR 112:3
Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, Sonsuza dek sürer doğruluğu.

MEZMURLAR 112:9
Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi; Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır, Gücü ve saygınlığı artar.

YEŞAYA 51:8
Güvenin yediği giysi gibi, Kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler. Oysa zaferim sonsuza dek kalacak, Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek.”

-----

MEZMURLAR 96:6
Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır, Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.

MEZMURLAR 104:1
RAB'be övgüler sun, ey gönlüm! Ya RAB Tanrım, ne ulusun! Görkem ve yücelik kuşanmışsın,

MEZMURLAR 145:10
Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB, Sadık kulların sana övgüler sunar.


Kamu malı