MEZMURLAR 92:5
Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB, Düşüncelerin ne derin!

--------------------

 

MEZMURLAR 92:5
Yaptıkların ne büyüktür, ya RAB, Düşüncelerin ne derin!

--------------------


MEZMURLAR 92:6
Aptal insan bilemez, Budala akıl erdiremez:

MEZMURLAR 111:2
RAB'bin işleri büyüktür, Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür.

YEŞAYA 5:12
Onların şölenlerinde lir, çenk, tef ve kaval çalınır, şarap içilir. Ama RAB'bin yaptıklarına dikkat etmez, ellerinin yapıtına aldırmazlar.

-----

ROMALILAR 11:33
Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O'nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır!

ROMALILAR 11:34
“Rab'bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O'nun öğütçüsü olabildi?”

MEZMURLAR 40:5
Ya RAB, Tanrım, Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için; Sana eş koşulmaz! Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını, Saymakla bitmez.

MEZMURLAR 104:24
Ya RAB, ne çok eserin var! Hepsini bilgece yaptın; Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

YEŞAYA 28:29
Bu işteki bilgelik de Her Şeye Egemen RAB'den gelir. O'nun tasarıları harikadır, bilgelikte üstündür.

EYÜP 11:7
“Tanrı'nın derin sırlarını anlayabilir misin? Her Şeye Gücü Yeten'in sınırlarına ulaşabilir misin?

EYÜP 11:8
Onlar gökler kadar yüksektir, ne yapabilirsin? Ölüler diyarından derindir, nasıl anlayabilirsin?

MEZMURLAR 36:6
Doğruluğun ulu dağlara benzer, Adaletin uçsuz bucaksız enginlere. İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

YEŞAYA 55:8
“Çünkü benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil, Sizin yollarınız benim yollarım değil” diyor RAB.

1.KORİNTLİLER 2:10
Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır.


Kamu malı