HÂKİMLER 14:2
Geri dönünce annesiyle babasına, “Timna'da Filistli bir kadın gördüm” dedi, “Onu hemen bana eş olarak alın.”

--------------------

 

HÂKİMLER 14:2
Geri dönünce annesiyle babasına, “Timna'da Filistli bir kadın gördüm” dedi, “Onu hemen bana eş olarak alın.”

--------------------


HÂKİMLER 14:3
Annesiyle babası, “Akrabalarının ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu ki, sünnetsiz Filistliler'den kız almaya kalkıyorsun?” diye karşılık verdiler. Ama Şimşon babasına, “Bana o kadını al, ondan hoşlanıyorum” dedi.

YARATILIŞ 34:4
Babası Hamor'a, “Bu kızı bana eş olarak al” dedi.

YARATILIŞ 21:21
Paran Çölü'nde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı.

YARATILIŞ 24:3
“Yerin göğün Tanrısı RAB'bin adıyla ant içmeni istiyorum. Aralarında yaşadığım Kenanlılar'dan oğluma kız almayacaksın.

YARATILIŞ 29:19
Lavan, “Onu sana vermek başkasına vermekten daha iyidir” dedi, “Yanımda kal.”

-----

YUHANNA 2:1
Üçüncü gün Celile'nin Kana Köyü'nde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı.

YARATILIŞ 29:22
Lavan bütün yöre halkını toplayıp bir şölen verdi.

ESTER 2:18
Ardından Ester'in onuruna büyük bir şölen verdi. Bu şölende bütün önderler ve görevliler hazır bulundu. Kral bütün illerde bayram ilan etti ve krallara yaraşır cömertlikle armağanlar dağıttı.

MATTA 22:3
Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi, ama davetliler gelmek istemedi.

MATTA 22:4
“Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki, ‘Davetlilere şunu söyleyin: Bakın, ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır, buyrun şölene!’


Kamu malı