YEŞU 16:2
Beytel'den Luz'a geçerek Arklılar'ın sınırına, Atarot'a uzanıyordu.

--------------------

 

YEŞU 16:2
Beytel'den Luz'a geçerek Arklılar'ın sınırına, Atarot'a uzanıyordu.

--------------------


YEŞU 16:1
Kurada Yusufoğulları'na düşen toprakların sınırları, doğuda Eriha sularının doğusundan, Eriha'daki Şeria Irmağı'ndan başlayarak çöle geçiyor, Eriha'dan Beytel'in dağlık bölgesine çıkıyor,

YEŞU 18:13
Sınır oradan Luz'a –Beytel'e– Luz'un güney sırtlarına geçiyor, Aşağı Beythoron'un güneyindeki dağın üzerinde kurulu Atrot-Addar'a iniyor,

YARATILIŞ 28:19
Oraya Beytel adını verdi. Kentin önceki adı Luz'du.

HÂKİMLER 1:22
Yusuf'un soyundan gelenler Beytel'in üzerine yürüdüler. RAB onlarla birlikteydi.

HÂKİMLER 1:23
Eski adı Luz olan Beytel Kenti hakkında bilgi toplamak için gönderdikleri casuslar kentten çıkan bir adam gördüler. Ona, “Kentin girişini bize gösterirsen, sana iyi davranırız” dediler.

HÂKİMLER 1:25
Kentin girişini gösteren adamla ailesini serbest bıraktılar, kent halkını ise kılıçtan geçirdiler.

HÂKİMLER 1:26
Adam Hitit topraklarına göç ederek Luz adında bir kent kurdu; kent bugün de bu adla anılıyor.

HÂKİMLER 4:5
Debora Efrayim'in dağlık bölgesinde, Rama ile Beytel arasındaki hurma ağacının altında oturur, kendisine gelen İsrailliler'in davalarına bakardı.

-----

2.SAMUEL 15:32
Davut Tanrı'ya tapılan tepenin doruğuna varınca, Arklı Huşay giysisi yırtılmış, başı toz toprak içinde onu karşıladı.

2.SAMUEL 16:16
Davut'un dostu Arklı Huşay, Avşalom'un yanına varınca, “Yaşasın kral! Yaşasın kral!” diye bağırdı.


Kamu malı