YARATILIŞ 28:19
Oraya Beytel adını verdi. Kentin önceki adı Luz'du.

--------------------

 

YARATILIŞ 28:19
Oraya Beytel adını verdi. Kentin önceki adı Luz'du.

--------------------


YARATILIŞ 28:18
Ertesi sabah erkenden kalkıp başının altına koyduğu taşı anıt olarak dikti, üzerine zeytinyağı döktü.

YARATILIŞ 12:8
Oradan Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıdaki Beytel'le doğudaki Ay Kenti'nin arasına kurdu. Orada RAB'be bir sunak yapıp RAB'bi adıyla çağırdı.

YARATILIŞ 35:15
Oraya, Tanrı'nın kendisiyle konuştuğu yere Beytel adını verdi.

YARATILIŞ 35:7
Bir sunak yaparak oraya El-Beytel adını verdi. Çünkü ağabeyinden kaçarken Tanrı orada kendisine görünmüştü.

YARATILIŞ 13:3
Negev'den başlayıp bir yerden öbürüne göçerek Beytel'e kadar gitti. Beytel'le Ay Kenti arasında daha önce çadırını kurmuş olduğu yere vardı.

-----

YARATILIŞ 35:6
Yakup adamlarıyla birlikte Kenan ülkesindeki Luz –Beytel– Kenti'ne geldi.

YARATILIŞ 48:3
Yusuf'a, “Her Şeye Gücü Yeten Tanrı Kenan ülkesinde, Luz'da bana görünerek beni kutsadı” dedi,

HOŞEA 4:15
“Ey İsrail, sen zina etsen de, Yahuda suç işlemese bari. “Gilgal'a gitmeyin, Beytaven'e çıkmayın. ‘Yaşayan RAB'bin hakkı için’ diye ant içmeyin.

-----

HÂKİMLER 1:22
Yusuf'un soyundan gelenler Beytel'in üzerine yürüdüler. RAB onlarla birlikteydi.

HÂKİMLER 1:23
Eski adı Luz olan Beytel Kenti hakkında bilgi toplamak için gönderdikleri casuslar kentten çıkan bir adam gördüler. Ona, “Kentin girişini bize gösterirsen, sana iyi davranırız” dediler.

YEŞU 16:2
Beytel'den Luz'a geçerek Arklılar'ın sınırına, Atarot'a uzanıyordu.


Kamu malı