Bạn có thể giúp

Bạn có thể giúp Williams Bible Links™ tiếp tục sẵn có để dùng trong tương lai.

Một ngày nào đó, tôi sẽ không tiếp tục cung cấp website hiện tại được.

Sẽ có những người khác có khả năng chuyên môn để cung cấp những đoạn tham khảo chéo Kinh thánh này cho cộng đồng Cơ đốc nhân trên toàn thế giới. Nhưng họ sẽ cần nội dung của trang web này để làm vậy.

Đó là chỗ bạn góp phần. Nếu thấy trang web này có giá trị, bạn có thể giúp bảo đảm khả năng tồn tại của các kết nối Kinh thánh này bằng cách tải về và lưu kho trữ theo định dạng nén của phiên bản bạn sử dụng khi mỗi phiên bản mới ra mắt. Bằng cách đó, sẽ có một nhóm nội dung được lưu sẵn có để xây dựng các trang web tiếp sau từ nội dung đó.

Nếu muốn, bạn có thể giải nén hệ thống và sử dụng cục bộ từ ổ cứng của mình. Bạn có thể sử dụng chương trình dịch bổ sung của trình duyệt web hoặc chương trình dịch khác trên thiết bị để dịch các trang web từ tiếng Anh sang chính ngôn ngữ của riêng bạn.

Vui lòng giúp bằng cách tải về và lưu các phiên bản nén mới.

Rodger Williams


Phạm vi công cộng