Cài đặt hệ thống vào ổ cứng

Bạn có thể cài đặt hệ thống Williams Bible Links™ vào ổ cứng máy tính của riêng mình.

  1. Tải kho trữ theo định dạng nén về cho phiên bản bạn sử dụng.
  2. Giải nén vào ổ cứng của bạn.
  3. Duyệt ổ cứng của bạn bằng chương trình quản lý tệp đến thư mục đó.
  4. Vào bên trong thư mục và mở tệp index.html. Trình duyệt web của bạn sẽ tự động hiển thị trang web.
  5. Sử dụng bản sao chép hệ thống trong ổ cứng như bình thường trong trình duyệt.

Bạn có thể sử dụng chương trình dịch bổ sung của trình duyệt web hoặc chương trình dịch khác trên thiết bị để dịch các trang web từ tiếng Anh sang chính ngôn ngữ của riêng bạn.


Phạm vi công cộng