Yardım edebilirsin

Williams Bible Links™'in gelecekte de kullanılabilir olmaya devam etmesine yardımcı olabilirsiniz.

Bir gün, mevcut web sitesini sağlamaya devam edemem.

Bu Mukaddes Kitap çapraz referanslarını dünya çapındaki Hıristiyan topluluğuna sağlamak için teknik yeteneğe sahip başkaları da olacaktır. Ancak bunu yapmak için bu sitenin içeriğine ihtiyaçları olacak.

İşte burada devreye giriyorsunuz. Bu siteyi değerli bulursanız, her yeni baskı çıktığında kullandığınız versiyonun sıkıştırılmış arşivini indirip kaydederek bu İncil bağlantılarının hayatta kalmasını sağlamaya yardımcı olabilirsiniz. Bu şekilde, ardıl sitelerin oluşturulabileceği bir kaydedilmiş içerik havuzu olacaktır.

İsteğe bağlı olarak, sistemi açıp sabit sürücünüzden yerel olarak kullanabilirsiniz. Web sayfalarını İngilizce'den kendi dilinize çevirmek için bir web tarayıcısı çeviri eklentisi veya başka bir cihaz çeviri programı kullanabilirsiniz.

Lütfen yeni zip sürümlerini indirip kaydederek yardım edin.

Rodger Williams


Kamu malı


You Can Help

You can help Williams Bible Links™ continue to be available into the future.

Someday, I will be unavailable to continue providing the current website.

There will be others who have the technical ability to provide these Bible cross references to the Christian community worldwide. But they will need the content of this site to do so.

That is where you come in. If you find this site valuable, you can help ensure the survivability of these Bible links by downloading and saving the zipped archive of the version you use when each new edition comes out. That way there will be a pool of saved content available from which to build successor sites.

Optionally, you can unzip the system and use it locally from your hard drive. You can use a web browser translation add-on or other on-device translation program to translate the webpages from English to your own language.

Please help by downloading and saving new zip editions.

Rodger Williams


Public Domain