Tanıtım

Williams Bible Links™, İncil yorumları gibi kamuya açık 70 kaynaktan İncil çapraz referanslarını içerir ve bunları kullanımı kolay bir formatta birleştirir.

Kısaltılmış versiyon, her ayet için en çok alıntı yapılan referansları içerir.

Kısaltılmamış versiyon, her bir ayet için referansları, atıf sayısına göre seviyelere ayırır; 1. seviye en çok atıf yapılan referansları içerir, seviye 2 bir sonraki seviyeyi içerir, vb. Bazen bir seviye boştur. Düzey 1, tam sayfa yapmak için gerekirse daha düşük katmanlardan referanslar aldığından bu normaldir.

1'den 4'e kadar olan seviyeler, iki veya daha fazla alıntı ile "onaylanmış" referanslar içerir. Bu, yanlış pozitifleri en aza indirmek içindir -- geçerli çapraz referans olmayan ayetler. Seviye 1-4, seviye 1'den 4'e kadar olan tüm referansları birleştirir. Seviye 5, sadece bir alıntı ile referansları içerir.

Kısaltılmış versiyon 400.000 onaylanmış referans içermektedir. Kısaltılmamış sürümde Seviye 1-4, 1.5 milyon referans içerirken, seviye 5 3.5 milyon içerir.

Her ayet için referanslar kabaca yaklaşık konulara göre gruplandırılmıştır. Konular kısa bir çizgi ("-----") ile ayrılır.

Bazen konular, ayet kavramlarından ziyade İbranice veya Yunanca kelime kullanımına dayalı olacaktır. Neler olup bittiğini anlayana kadar bu konular hata gibi görünüyor.


Kamu malı


Introduction

Williams Bible Links™ contains Bible cross-references from 70 public domain sources such as Bible commentaries and combines them into an easy-to-use format.

The abridged version contains the most-cited references for each verse.

The unabridged version divides the references for each verse into levels according to citation count, with level 1 containing the most-cited references, level 2 containing the next tier down, and so on. Sometimes a level is empty. This is normal, as level 1 appropriates references from lower tiers if necessary in order to make a full page.

Levels 1 through 4 contain references "confirmed" with two or more citations. This is to minimize false positives -- verses that are not valid cross-references. Level 1-4 combines all the references in levels 1 through 4. Level 5 contains references with only one citation.

The abridged version contains 400,000 confirmed references. Level 1-4 in the unabridged version contains 1.5 million references, while level 5 contains 3.5 million.

The references for each verse are roughly grouped into approximate topics. Topics are separated by a short line of dashes ("-----").

Occasionally, topics will be based on Hebrew or Greek word usage rather than verse concepts. These topics appear to be mistakes until you realize what is going on.


Public Domain