Bir Başlangıç Ayeti Bulma

Williams Bible Links™ bir başlangıç ayeti gerektirir. Ama bu ilk arama ayetini nasıl tanımlarsınız?

Bir yöntem konuya göredir. Örneğin, dua konusuyla ilgileniyorsanız, "İncil duası" ile ilgili bir web araması yapabilirsiniz. Bu size daha sonra arama ayetleri olarak kullanabileceğiniz dua hakkında ayetler içeren makaleler verecektir.

İkinci bir yöntem, hatırlanan bir Mukaddes Kitap alıntısıdır. Ya "Rab benim çobanımdır, istemem" diyen ayeti bulmak isterseniz? Yine, ayetin hatırladığınız bölümleriyle ilgili bir web araması yapın. Ayet referansı, arama ayeti olarak kullanmanız için arama sonuçlarında listelenecektir.


Kamu malı


Finding A Starting Verse

Williams Bible Links™ requires a starting verse. But how do you identify that first lookup verse?

One method is by topic. For instance, if you are interested in the topic of prayer then you can do a web search on "bible prayer". That will give you articles with verses about prayer, which you can then use as lookup verses.

A second method is by a remembered Bible quote. What if you want to find the verse which says, "The Lord is my shephard, I shall not want"? Again, do a web search on whatever parts of the verse you remember. The verse reference will be listed in the search results for your use as the lookup verse.


Public Domain