MATTA 21:9
Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı: “Davut Oğlu'na hozana! Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun, En yücelerde hozana!”

--------------------

 

MATTA 21:9
Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı: “Davut Oğlu'na hozana! Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun, En yücelerde hozana!”

--------------------


MEZMURLAR 118:25
Ne olur, ya RAB, kurtar bizi, Ne olur, başarılı kıl bizi!

MEZMURLAR 118:26
Kutsansın RAB'bin adıyla gelen! Kutsuyoruz sizi RAB'bin evinden.

MATTA 23:39
Size şunu söyleyeyim: ‘Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun!’ diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.”

LUKA 19:38
“Rab'bin adıyla gelen Kral'a övgüler olsun! Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!” diyorlardı.

MARKOS 11:9
Önden gidenler ve arkadan gelenler şöyle bağırıyorlardı: “Hozana*! Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun!

MARKOS 11:10
Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun! En yücelerde hozana!”

-----

MATTA 12:23
Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. “Bu, Davut'un Oğlu olabilir mi?” diye soruyorlardı.

MATTA 15:22
O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip, “Ya Rab, ey Davut Oğlu, halime acı! Kızım cine tutuldu, çok kötü durumda” diye feryat etti.

MATTA 1:1
İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir: İbrahim İshak'ın babasıydı, İshak Yakup'un babasıydı, Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı,


Kamu malı