HOŞEA 13

HOŞEA 13:1  
Efrayim konuştuğunda herkes titrerdi, Yücelmişti İsrail'de. Ama Baal'a* taparak suç işleyince öldü.

HOŞEA 13:2  
Şimdi günah üstüne günah işliyorlar, Gümüşlerinden dökme putlar, Akıllıca tasarlanmış putlar yapıyorlar, Hepsi de usta işi. Bu insanlar hakkında, “İnsan kurban edenler Buzağıları öpüyor!” diye konuşuluyor.

HOŞEA 13:3  
Bu yüzden sabah sisine, Erken uçup giden çiye, Harman yerinden savrulan saman çöpüne, Bacadan tüten dumana dönecekler.

HOŞEA 13:4  
“Ama seni Mısır'dan çıkaran Tanrın RAB benim, Benden başka tanrı tanımayacaksın, Çünkü başka kurtarıcı yoktur.

HOŞEA 13:5  
Ben sana çölde, Kurak topraklarda göz kulak oldum.

HOŞEA 13:6  
Otlaklara sahip olunca doydular, Doyunca gurura kapıldılar; Bu yüzden unuttular beni.

HOŞEA 13:7  
Ben de onlara karşı bir aslan gibi olacağım, Bir pars gibi yol kenarında pusuya yatacağım.

HOŞEA 13:8  
Yavrularından edilmiş dişi ayı gibi Karşılarına çıkacak, Yüreklerinin zarını yırtacağım, Dişi aslan gibi onları oracıkta yiyip bitireceğim, Yabanıl bir hayvan parçalayacak onları.

HOŞEA 13:9  
“Ey İsrail, bana, yardımcına karşı çıkman Yıkıma uğratıyor seni.

HOŞEA 13:10  
Nerede seni bütün kentlerinde Kurtaracak kralın? Yöneticilerin nerede? Hani, onlar için: ‘Bana bir kral ve önderler ver!’ demiştin.

HOŞEA 13:11  
Öfkelendiğimde bir kral verdim sana, Gazaba gelince alıp götürdüm onu.

HOŞEA 13:12  
Efrayim'in suçu birikmiş, Günahı kayda geçmiş.

HOŞEA 13:13  
Doğum sancıları çeken kadının akılsız oğludur o, Çünkü zamanı geldiğinde, Açık rahimden çıkmıyor.

HOŞEA 13:14  
“Onları fidyeyle kurtaracağım Ölüler diyarının elinden, Ölümden fidyeyle kurtaracağım. Felaketin nerede, ey ölüm? Yıkıcılığın nerede, ey ölüler diyarı? Hiç pişmanlık duymayacağım.

HOŞEA 13:15  
“Kardeşleri arasında serpilip gelişse de, Doğu rüzgarı, çölden esen RAB'bin soluğu üzerine gelecek, Onun kaynağı kuruyacak, Pınarı kesilecek, Değerli eşyalarının hazinesi yağmalanacak.

HOŞEA 13:16  
Samiriye halkı suçunun cezasını çekecek, Çünkü Tanrısı'na başkaldırdı. Kılıçla yıkılacaklar, Yere çalınıp parçalanacak yavruları, Gebe kadınlarının karnı yarılacak.”


Kamu malı