YEŞAYA 32

YEŞAYA 32:1  
İşte kral doğrulukla krallık yapacak, Önderler adaletle yönetecek.

YEŞAYA 32:2  
Her biri rüzgara karşı bir sığınak, Fırtınaya karşı bir barınak, çölde akarsu, Çorak yerde gölge salan Büyük bir kaya gibi olacak.

YEŞAYA 32:3  
Artık görenlerin gözleri kapanmayacak, Dinleyenler kulak kesilecek.

YEŞAYA 32:4  
Düşüncesizin aklı bilgiye erecek, Kekeme açık seçik, akıcı konuşacak.

YEŞAYA 32:5  
Artık budalaya soylu, Alçağa saygın denmeyecek.

YEŞAYA 32:6  
Çünkü budala saçmalıyor, Aklı fikri hep kötülükte. İşi gücü fesat işlemek, RAB'be ilişkin yanlış sözler söylemek, Açları aç bırakmak, Susamışlardan suyu esirgemek.

YEŞAYA 32:7  
Alçağın yöntemleri kötüdür; Yoksul davasında haklı olsa da Onu yalanlarla yok etmek için Kötü düzenler tasarlar.

YEŞAYA 32:8  
Soylu kişiyse soylu şeyler tasarlar, Yaptığı soylu işlerle ayakta kalır.

YEŞAYA 32:9  
Ey tasasızca yaşayan kadınlar, Kalkın, sesimi işitin; Ey kaygısız kızlar, sözüme kulak verin!

YEŞAYA 32:10  
Bir yıl kadar sonra sarsılacaksınız, Ey kaygısız kadınlar. Çünkü bağbozumu olmayacak, Devşirecek meyve bulunmayacak.

YEŞAYA 32:11  
Titreyin, ey tasasızca yaşayan kadınlar, Sarsılın, ey kaygısızlar. Giysilerinizi çıkarın, soyunup belinize çul kuşanın.

YEŞAYA 32:12  
Güzel tarlalar, verimli asmalar, Halkımın diken ve çalı bitmiş toprakları için, Neşeli kentteki mutluluk dolu evler için göğsünüzü dövün.

YEŞAYA 32:14  
Çünkü saray ıssız, Kalabalık kent bomboş kalacak. Ofel Mahallesi'yle gözcü kulesi Sonsuza dek bozkıra dönecek; Yaban eşeklerinin keyifle gezindiği, Sürülerin otladığı bir yer olacak.

YEŞAYA 32:15  
Ta ki yukarıdan üzerimize ruh dökülene dek; O zaman çöl meyve bahçesine, Meyve bahçesi ormana dönecek.

YEŞAYA 32:16  
O zaman adalet çöle dek yayılacak, Doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak.

YEŞAYA 32:17  
Doğruluğun ürünü esenlik, Sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır.

YEŞAYA 32:18  
Halkım esenlik dolu evlerde, Güvenli ve rahat yerlerde yaşayacak.

YEŞAYA 32:19  
Dolu ormanları harap etse, Kent yerle bir olsa da,

YEŞAYA 32:20  
Sulak yerde tohum eken, Sığırını, eşeğini özgürce çayıra salan sizlere ne mutlu!


Kamu malı