MISIR'DAN ÇIKIŞ 25

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:1  
RAB Musa'ya şöyle dedi:

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:2  
“İsrailliler'e söyle, bana armağan getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:3  
Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır: Altın, gümüş, tunç;

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:4  
lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı,

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:5  
deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı,

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:6  
kandil için zeytinyağı, mesh yağıyla güzel kokulu buhur için baharat,

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:7  
başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:8  
“Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:9  
Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın.”

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:10  
“Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:11  
İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:12  
Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:13  
Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:14  
Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:15  
Sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:16  
Antlaşmanın taş levhalarını sana vereceğim. Onları sandığın içine koy.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:17  
“Saf altından bir Bağışlanma Kapağı yap. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşın olacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:18  
Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yap.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:19  
Keruvlar'dan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:20  
Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:21  
Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:22  
Seninle orada, Levha Sandığı'nın üstündeki Keruvlar arasında, Bağışlanma Kapağı'nın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim.”

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:23  
“Akasya ağacından bir masa yap. Boyu iki, eni bir, yüksekliği bir buçuk arşın olacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:24  
Masayı saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:25  
Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevir.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:26  
Masa için dört altın halka yap, dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştir.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:27  
Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakın olmalı.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:28  
Sırıkları akasya ağacından yap, altınla kapla. Masa onlarla taşınacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:29  
Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yap.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:30  
Ekmekleri sürekli olarak huzuruma, masanın üzerine koyacaksın.”

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:31  
“Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:32  
Kandillik üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kollu olacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:33  
Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. Altı kol da aynı olacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:34  
Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi olacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:35  
Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk bulunacak. Toplam altı kol olacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:36  
Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altından olacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:37  
“Kandillik için yedi kandil yap; kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:38  
Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:39  
Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcanacak.

MISIR'DAN ÇIKIŞ 25:40  
Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et.”


Kamu malı